תאריך‭ ‬אחרון‭ ‬להגשת‭ ‬עבודות

Submission Deadline

23 | 01| 2020   24:00 (GMT+2)

CALL for ARTISTS

- ENGLISH -

Download Brief here:

Download Budget Sheet here:

קול קורא לאמנים

- עברית -

הורד את המסמך כאן:

הורד את טבלת תקציב לעבודות כאן:

Please read the brief carefully and submit your proposal.

You can save drafts and continue editing later.

However, only completely filled out and submitted forms can be considered by the Jury.

 

Good Luck to everyone and See you next year in Jerusalem!