top of page

פסטיבל האור הבינלאומי בירושלים 2023, ביוזמת הרשות לפיתוח ירושלים, משרד ירושלים ומורשת ועיריית ירושלים, הוא אירוע יחיד מסוגו, אשר מחבר אמנים מתחומי התאורה, הווידאו ואומנויות הבמה עם רחובות העיר וסמטאות העיר העתיקה ירושלים, תושביה ומאות אלפי מבקרי הפסטיבל.

פסטיבל אור ירושלים 2023 מזמין אמנים, מעצבים ויוצרים, להגיש הצעות קיימות או חדשות תחת התמה השנתית לעבודות אומנות אור, עבודות מיפוי וידאו, אמנות רחוב, מופעי מוזיקה ופעילות אקטיבית ואינטראקטיבית. עבודות נבחרות יוזמנו להמשך דיון עם הוועדה האמנותית.

אנא קראו היטב את הנחיות הקול הקורא והעלו את הצעת העבודה
רק הצעות שמילאו את כל הטפסים הנדרשים יוכלו לעלות לדיון הוועדה האומנותית


המועד החדש להגשת ההצעות 15.1.2023 בשעה 23:59

הצעות העבודה יכולות להיות מוגשות בעברית או באנגלית

קול קורא לאמנים

- עברית -

שלב 1

קראו את מסמך הקול הקורא
כאן:

שלב 2

הורידו ומלאו את טבלת תקציב העבודה כאן:

שלב 3

העלו את העבודה והפרטים כאן:

bottom of page